WebbIRC for http://irocz.info.se/                                                                                    << BACK

1.) Ser du ett X betyder det att du inte har Java installerat. Detta finns att hämta gratis här >> Java
2.) När du anslutit till servern så kommer du att se #Camaro.
3.) Då är det dags att använda kommando /nick [ditt nick] ( exempel /nick Dan )
3.) Är ditt nick/namn ledigt så kommer det att stå *** irocz?? is now known as [ditt nick]
4.) Du kan även trycka på denna -> knappen för att göra så att IRC fönstret blir fristående.
5.) Vill du använda IRC utan att vara kvar på sidan, använd då denna länk -> WebbIRC <-

OBS Vid problem att ansluta,använd någon av dessa servrar under.Bara att klicka så återansluter IRC.