Mätning av Spridare.

Här har du spridaren / kontakten


Lossa kontakten genom att trycka på metallfästet.


Ställ Multimetern på OHM mätning och
Håll kablarna mot kontakterna på spridarna.


Mina spridare mäter 15 OHM (Accel)


Sätt tillbaka kontakten riktigt, Klart.


NOTERA!: Olika spridare / Märken har olika OHM tal.

Kolla vad dina spridare ska vara original.
OHM talet får inte skilja alltför mycke mellan alla spridare.

MENY

- Home
- Gästbok / Admin
- Länkar


- Back