Byte av IAC

Ny IAC inhandlad


Börja med att lossa luftboxen med MAFen


IAC sitter på vänster sida av throttelhuset.


Lossa kontakten (du behöver ej lossa batteriet)
IAC sitter med en 32ans nyckel, oja den är stor


Sådär den gamla lös, riktigt skitig, dags för byte.


Den Nya och den gamla, stor skillnad.


Längden på den nya är 24mm
den får inte vara längre än 28,5mm
Då kommer skador att uppstå vid montering.


längden på den gamla var 28mm


IAC kanalen, rengör så gott det går.


Skruva i den nya, VIKTIGT att dra åt den hårt.
Annars drar den tjuvluft och det är inte bra.


Monterad, nu ska bara den kopplas in.


sprutade lite 5-56 i kontakten innan för bästa kontakt.


Ihoptryckt. kontrollera att alla slangar är återmonterade


Skruva fast luftboxen med MAFen och klart.


NOTERA!: Det är VIKTIGT att du låter ECM resetta IACn.

Detta görs såhär.

1. ) Starta bilen låt den gå 5 Sekunder. Stäng av.
2. ) Låt den vara av i 10 sekunder.
3. ) Starta igen och kolla så den går bra.


MENY

- Home
- Gästbok / Admin
- Länkar


- Back