MSD Fördelare.

Nya MSD fördelaren.


Uppackning i garaget


Kontroll av fördelare


Kontrollerar kontakterna


Märker upp tändkablarna samt fördelarlocket
(på den gamla fördelaren, för lättare återinstallation)


Tändmodulen ser inte så pigg ut.


Kontrollerar vart rotorn pekar.


Samma sak, ser väldigt "hängig" ut.


Till höger ser man min ståltråd som får agera
Markör om vart rotorn pekar.
(För att lätt kunna installera den nya fördelaren rätt.)


Denna bult är väldigt svår att lossa.
Ett eget verktyg måste byggas


Tackar Andreas "Tyson" för detta verktyg :)


Gick ej att lossa med det "special" verktyget
Så jag borrar ut ett hål för spärrskaft.


Hålen ovanifrån.


Sådär. Då kan man använda spärrskaftet rakt ovanifrån.
Detta kan behövas göras om den aldrig varit lossad.
OBS! gör ej detta om du ska serva fördelaren
Jag byter pga att min är trasig därav kunde jag borra i den.


Fortsättning del 2 >>


MENY

- Home
- Gästbok / Admin
- Länkar


- Back