Byte av TPS

Stängt spjäll.Normalt 0,57V              WOT ska vara över 4V


Här är den gamla TPSen, bara att lossa kontakten


Här är kontakten lös.


Dessa 2 TORX lossar man för att få bort TPSen


Den nya TPSen på plats
ställ den på 0,57V med stängt späll.


Nya TPSen på plats och allt funkar fint.

MENY

- Home
- Gästbok / Admin
- Länkar


- Back