Ställa tändningen

EST kontakten återfinns på passagerarsidan.


Här är EST kontakten, koppla ur den.


Sätt dit signalkabeln till tändinställningslampan
Denna ska kopplas på 1ans cylinder (V8)


På plats på 1an.
Koppla lampan till batterier om du inte redan gjort det.


Rikta den mellan generator och svängningsdämparen


Här nere ser ni tändningstabellen.


Och här ser ni att den är ställd på 6 grader BTDC


MENY

- Home
- Gästbok / Admin
- Länkar


- Back