29 Juli 2006MENY

- Home
- G�stbok / Admin
- L�nkar


- Back

Utst�llningen �r p� djurparken och �r en mycket trevlig tillst�llning ,det kan dock vara lite sv�rt att fota bilarna eftersom det �r r�tt packat och en massa tr�d och folk �verallt. En tr�ff f�r hela familjen

Foto: Mats Alfredsson
Text: Dan Norberg